Kontakt

Na Pankráci 54
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel. +420 226 539 741
Tel. +420 272 773 045
E-mail: info@art-campus.cz

    

  

  

  

Kontaktujte nás

 

Přijímací řízení

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny pro odevzdání přihlášek

31. května (červnový termín přijímacích zkoušek)

31. srpna (zářijový termín přijímacích zkoušek)


Organizace přijímacího řízení

8.15–8.50 prezence

9.00–16.00 talentová zkouška, neformální ústní pohovor

(přesný čas je vždy upřesněn v pozvánce zasílané uchazečům emailem)


Jak přijímací řízení probíhá?

Přijímací řízení do všech oborů, stupňů i specializací má dvě části:


1. talentová (praktická) zkouška

bakalářské studium

Literární tvorba: předem zaslaný umělecký text v rozsahu 2–3 strany + další umělecký test napsaný na místě

Mediální tvorba: text napsaný na místě, který bude analyzovat zhlédnuté ukázky z audiovizuálních děl

magisterské studium

Literární tvorba (tvůrčí psaní – spisovatel): předem zaslaný umělecký text v rozsahu 2–3 strany + další umělecký test napsaný na místě

Literární tvorba (redaktor – editor): předložená bakalářská práce včetně posudků vedoucího a oponentů

Mediální tvorba: předložená bakalářská práce včetně posudků vedoucího a oponentů

2. ústní pohovor

Všechny obory: pohovor nad uchazečovým seznamem knih české a světové beletrie, zhlédnutých filmů nebo divadelních představení.

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří vykonají všechny části přijímací zkoušky a splní podmínky přijímacího řízení. O přijetí jednotlivých uchazečů rozhoduje rektor Literární akademie, který zašle písemné vyrozumění do 30 dnů od konání zkoušek. Předběžná informace o výsledku zkoušek je zveřejněna na webu LA do dvou dnů od ukončení přijímacího řízení.

 
Elektronickou přihlášku ke studiu naleznete zde, k vytištění ve formátu DOC zde. Přihlášky přijímáme i na standardním formuláři SEVT.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč (stanoveno 1. 3. 2014) se hradí pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet číslo 2337774369/0800 (jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo uchazeče). K přijímacímu řízení je nutné přinést doklad o uhrazení poplatku.  

IBAN: CZ95 0800 0000 0023 3777 4369

BIC: GIBACZPX