Kontakt

Na Pankráci 54
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel. +420 226 539 741
Tel. +420 272 773 045
E-mail: info@art-campus.cz

    

  

  

  

Kontaktujte nás

 

Co je Literární akademie - Struktura školy

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

seznam článků
Co je Literární akademie
Struktura školy
Historie školy
Všechny strany


STRUKTURA ŠKOLY

Akademická rada
(vrcholný orgán složený z odborníků nejen z Literární akademie, ale zejména z ostatních českých univerzit.

Členové akademické rady:

PhDr. Martin Kratochvíl
doc. Mgr. Juraj Fandli
doc. PhDr. Milan Uhde, dr. h. c.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
doc. PhDr. Jana Hádková
MUDr. Miroslav Doležal
doc. Mgr. Petr Kaňka
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., dr. h. c.


Vedení

Rektor: doc. Mgr. Petr Kaňka

Prorektor pro vědu a rozvoj: prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.

Prorektorka pro ediční a uměleckou činnost: Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.

Prorektor pro studijní záležitosti: PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Jednatel společnosti International ART CAMPUS Prague, s. r. o.: MUDr. Miroslav Doležal 


Katedry

Katedra tvůrčího psaní (vedoucí: doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.)

Katedra mediální tvorby (PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. - pověřená vedením katedry)

Katedra českého jazyka, české a světové literatury (vedoucí: PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.)

Katedra společenských věd (vedoucí: PhDr. Eduard Burget, Ph.D.)

Katedra cizích jazyků: (vedoucí: PhDr. Mariana Machová, Ph.D., po dobu rodičovské dovolené pověřen PhDr. Richard Olehla, Ph.D.)


Další součásti školy

Akademický senát: předsedkyně PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D.

Studijní oddělení: Eva Hackerová

Knihovna: Jana Čáslavková

Ediční rada: předseda PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.