Kontakt

Na Pankráci 54
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel. +420 226 539 741
Tel. +420 272 773 045
E-mail: info@art-campus.cz

    

  

  

  

Kontaktujte nás

 

Co je Literární akademie

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

seznam článků
Co je Literární akademie
Struktura školy
Historie školy
Všechny strany


CO JE LITERÁRNÍ AKADEMIE?

Literární akademie je soukromá vysoká škola, která poskytuje vzdělání ve dvou bakalářských oborech Literární tvorba (i v kombinované formě) a Mediální tvorba a dvou navazujících magisterských oborech Literární tvorba a Mediální tvorba. Zároveň dobíhá výuka bakalářských (Tvůrčí psaní a publicistika - lze studovat i v kombinované formě, Komunikace v médiích), které však již škola od akademického roku 2012/2013 neotvírá. Profil oborů je umělecký, proto na konci studia získávají absolventi tituly BcA.a MgA.

Základem oborů jsou dílny, které vedou přední čeští spisovatelé, dramatici, scenáristé, režiséři, dramaturgové a publicisté. Dílny jsou zaměřeny na praktické výstupy, na literární i mediální díla různého rozsahu a zaměření. Studenti bakalářského oboru Literární tvorba si mohou od 2. ročníku vybrat jednosemestrální dílny podle požadované profilace "Tvůrčí psaní", "Publicistika" a "Redaktor". Studenti bakalářského oboru Mediální tvorba si rovněž vybírají profilaci "Autorská tvorba a dramaturgie" a "Řízení a strategie v médiích". V navazujícím magisterském studiu posluchači studují ve specializacích "Literární tvorba - Tvůrčí psaní-spisovatel" a "Literární tvorba - Redaktor-editor"; resp. "Mediální tvorba - Audiovizuální tvorba" a "Mediální tvorba - Nová média".

Našimi pedagogy Literární tvorby jsou renomované osobnosti české literatury a divadla spisovatelka a dramatička Radka Denemarková, dramatik Arnošt Goldflam, dramatička Daniela Fischerová, scenárista a spisovatel David Jan Novotný, básníci Miroslav Kovářík, Petr Borkovec a Radek Malý, spisovatelka Petra Hůlová a zástupci nastupující generace Jana Šrámková a René Nekuda.

Pedagogy Mediální tvorby jsou režisér dokumentárních filmů, Petr Kaňka, šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek, moderátor a reportér Vlado Štancel, fotograf Petr Jedinák, dramaturg a teoretik divadla Július Gajdoš, filmová publicistka a organizátorka festivalů Alice Aronová, publicistka Dita Křišťanová, fotografka a kurátorka Markéta Magidová nebo předseda představenstva hudebního vydavatelství Popron, právník Alan Piskač.

Vedle hlavních předmětů je největší důraz kladen na český jazyk a anglický jazyk, úroveň anglického jazyka při státní závěrečné zkoušce je na mezinárodně certifikované úrovni. Jazyky vyučují bohemisté Blanka Nedvědová, Pavel Šidák, Markéta Kořená, Michaela Bečková, Markéta Slezáková, odborníci na angloamerický jazyk Richard Olehla, Mariana Machová, Kateřina Kováčová, na španělský jazyk Denisa Škodová, na francouzský jazyk Marie Dudilieux, na německý a ruský Jana Folprechtová. Konverzaci zajišťují též rodilí mluvčí, např. Brad Vice. Předměty humanitního základu z oborů historie, filosofie, dějin umění a kulturní antropologie vyučují Otakar Funda, mezinárodně uznávaná vědecká kapacita, a Václava Kofránková.

Školu navštěvují další výrazné osobnosti kulturního (literárního i mediálního) světa, za poslední dobu hostovsky přednášeli překladatel W. Shakespeara Martin Hilský, teolog Tomáš Halík, šéfredaktor MF Dnes Robert Čásenský, šéfredaktor zpravodajství České televize Milan Fridrich, klasik českého reklamního a marketingového světa Jiří Mikeš a řada významných zahraničních spisovatelů a literárních teoretiků.

Při vstupu na Literární akademii uchazeč absolvuje přijímací řízení, které se podle oborů skládá z jedné nebo dvou talentových částí (doma a na místě) a pohovoru s komisí. Na konci studia student předkládá bakalářskou/diplomovou práci. Studenti bakalářského studia odevzdávají práci uměleckou (povídka, sbírka básní, scénář, film, projek festivalu, instalace výstavy apod.). Studenti magisterského studia odevzdávají práce dvě, uměleckou a odbornou.

Literární akademie je zapojena do systému evropských výměn Erasmus, studenti vyjíždějí na jednotlivé semestry na partnerské univerzity ve Velké Británii (Bangkor), Finsku (Jyväskylä), Norsku (Volda), Turecku (Instanbul), v Polsku (Jagellonská univerzita v Krakově) a na Slovensku (Panevropská vysoká škola a VŠMU Bratislava). Pedagogové školy také pracují na mezinárodních vědeckých a tvůrčích projektech a pořadají odborné konference a další aktivity. LA je zakládajícím členem mezinárodní sítě tvůrčího psaní ENCWP.

Za dobu své existence vyprofilovala Literární akademie stovky absolventů. Někteří našli práci v  médiích nejen v Čechách, jiní se stali spisovateli, tiskovými mluvčími, další spolupracují s kulturními institucemi, PR a reklamními agenturami apod. Jiní pokračují v doktorských studiích. Profil  absolventa Literární akademie je jedinečný a obstojí i v těžké konkurenci.